Plastic Surgery Department Medical University in Wrocław Specialistic Medical Center in Polanica Zdrój

Principle contact details

Contact name:Piotr Wójcicki p.wojcicki@chirurgiaplastyczna.biz.pl
Address:Specjalistyczne Centrum Medyczne
57-320 Polanica Zdrój
Country:Poland
Telephone:74 8621159
Email:sekretariat@chirurgiaplastyczna

Map of location


View Larger Map

Other team members

Surgeon:Piotr Wójcicki
Speech therapist:Grażyna Wójcicka
Orthodontist:Katarzyna Kobus-Zaleśna
Clinical geneticist:Adrianna Mostowska (Poznań)
Specialist nurse:Justyna Cycuła

Annual case load

Cleft palate:38
Pierre Robin:9
Cleft lip (CL) Unilateral (UCL):58
Bilateral (BCL):32
Number of syndromic cases:87 ( HCFM; craniostenose Apert,Crouzon; Treacher Collinas, etc.)

Primary surgical protocol

Timing of first repair and type of operation.

Complete UCLP:CL 5-6 12; CP- 1212
Complete BCLP:CL 6-712; CP- 12-1412
Isolated CP:CP 10-1212

State coverage of costs

Are the costs of the following treatments covered by the state (free to the patient)?

Surgery costs:All
Orthodontic costs:Part
Speech and language therapy costs:All

Clinical research

Clinical team members who are or would like to be involved in clinical research:

Member details:Piotr Wójcicki - Surgery - VPI

Karolina Wójcicka - Surgery - Epidemiology

Current research activity and data collection

Participation in inter-centre studies:Yes
Details of studies:Department of Biochemistry and molecular Biology, Pozna? University of Medical Sciences
Published research papers:Yes
Details of publications:References 2008-2011 ( CLP)

1.Wójcicki P, Wójcicka G The treatment of velopharyngeal insufficiency according to Furlow double-opposing Z-plasty procedure. Eur J Plast Surg 2008: 31: 115-121.

2.Małkiewicz E., Otręmaba –Pisulska A. Wójcicki P. Szacunkowy koszt leczenia polskiej populacji dzieci z rozszczepami podniebienia wtórnego. Forum Ortodontyczne 2008; 4, 3: 72-77.
3. Wójcicka K., Wójcicki P., Epidemiologia rozszczepów wargi, wyrostka zębodołowego
zębodołowego podniebienia- porównanie własnych wyników badań z danymi
pochodzącymi z innych ośrodków. Pol Przeg Chir 2009: 81; 85-100.

4. Wójcicka K., Kobus K., Wójcicki P., Epidemiologia rozszczepów wargi, wyrostka
zębodołowego i podniebienia w materiale Szpitala i Kliniki Chirurgii Plastycznej w
Polanicy Zdroju. Pol Przeg Chir 2009: 81; 5-18.
5. Mostowska A, Hozyasz K, Wójcicki P, Biedziak B, Dziegelewska M, Misiak J,
Holysz M, Jagodzinski P. Associations of folate and choline metabolism gene
polymorphisms with orofacial clefts The Journal of Medical Genetics . 2010;47:809-815
6. Wójcicki P, Wójcickia G. a Prospective evaluation of the outcome of velopharyngeal insufficiency therapy after simultaneous double Z-plasty and sphincter pharyngoplasty Folia Phoniatrica et Logopedica Folia Phoniatr Logop 2010;62:271-277.
7. Mostowska A, Hozyasz K, Wójcicki P, Biedziak B Paradowska P, Jagodzinski P. Association between genetic variants of reported candidate genes or regions and risk of CL/P in the Polish population" Birth Defects Research part A. 2010;88: 538-545.
8. Wojcicki P, Wysocki, M, Wojcicka K. Ectrodactyly-ectodermal dysplasia –clefting syndrome –plastic surgeon s considerations. Journal of Craniofacial Surgery. 21(5):1388-1392, 2010
9. Hozyasz KK, Mostowska A, Wojcicki P, Lianeri M, Jagodzinski PP. Polymorphic variants of genes related to arginine metabolism and the risk of orofacial clefts.
Arch Oral Biol. 2010 Nov;55(11):861-6. Epub 2010 Aug 23.
10. Rychlik D, Wójcicki P. Osteoplastyka wyrostka zębodołowego w całkowitym jednostronnym i obustronnym rozszczepie wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia – badanie prospektywne Dent Med Prob.2010; 47:401-412.
11. Wójcicki P , Wójcicka K. Prospective evaluation of the outcome of velopharyngeal insufficiency therapy after pharyngeal flap, a sphincter pharyngoplasty, a double Z-plasty and simultaneous Orticochea and Furlow operations. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery 2011;64: 459-461.
12. Koźlik M, Wójcicki P, Rychlik D. Bone graft substitutes Preparatry kościozastępcze. Dent

EU Biobank

Stored CLP DNA samples available for use in future studies:

Number for CP:Collaboration with dr Mostowska from Poznań

Potential clinical research activities

Clinical research activities interested in being involved in:

Randomised clinical trials:Yes
Inter-centre comparison of outcome:Yes
Prospective study:Yes
DNA collection:Yes

Potential laboratory based research activities

Laboratory based research activities interested in being involved in:

Laboratory genetics/genomics research:Yes

National cleft lip and palate / craniofacial scientific organisation

Organisation details:No