Department of Pediatric and Oncological Surgery

Principle contact details

Contact name:Prof. dr hab. med. Elzbieta Gawrych, dr med. Hanna Chojnacka
Address:Department of Pediatric and Oncological Surgery
Pomeranian Medical University in Szczecin
Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Country:Poland
Telephone:'+48914253186
Email:chirurgia.dziecieca@op.pl

Other team members

Surgeon:Prof. dr hab. med. Elzbieta Gawrych, dr med. Hanna Chojnacka
Speech therapist:dr Wioletta Pawlukowska
Orthodontist:dr med Joanna Janiszewska-Olszowska
Clinical geneticist:PhD student Aleksandra Pietrzyk
Otolaryngologist:dr Katarzyna Amernik
Specialist nurse:MSc. Beata Jaronska
Patient follow up:Prof. dr hab. med. Elzbieta Gawrych, dr med. Hanna Chojnacka

Support group

Support group contact name:outside of the Clinic

Annual case load

Cleft palate:about 20
Pierre Robin:about 10
Cleft lip & palate (CLP) Unilateral (UCLP):about 35
Bilateral (BCLP):about 12
Cleft lip (CL) Unilateral (UCL):about 6
Bilateral (BCL):about 4
Number of syndromic cases:6

Primary surgical protocol

Timing of first repair and type of operation.

Complete UCLP:4-5th month of life
Complete BCLP:3-4th month
Isolated CP:12th month

Record collection protocol

Are records routinely collected at specific ages?Yes
What record taking protocol is used:an own protocol of the clinic

State coverage of costs

Are the costs of the following treatments covered by the state (free to the patient)?

Surgery costs:All
Orthodontic costs:All
Speech and language therapy costs:Part

Clinical research

Clinical team members who are or would like to be involved in clinical research:

Member details:Prof. dr hab. med. Elzbieta Gawrych, pediatric surgeon
Dr med. Hanna Chojnacka, pediatric surgeon
Dr med. Joanna Janiszewska-Olszowska, orthodontist
Dr med. Katarzyna Amernik, otolaryngologist
Dr Wioletta Pawlukowska, speech-therapeutist
PhD student Aleksandra Pietrzyk, clinical genetist

Non-clinical and laboratory research

Non-clinical and laboratory team members who are or would like to be involved in clinical research:

Member details:PhD student Aleksandra Pietrzyk, clinical genetist

Current research activity and data collection

Type(s) of software used:Word
Participation in inter-centre studies:Yes
Details of studies:Department of Pediatric Surgery, Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland
Participation in other collaborations (projects):Yes
Details of projects:others congenital malformations
Published research papers:Yes
Details of publications:Publications on the topic of congenital craniofacial defects

1) El?bieta Gawrych, Joanna Janiszewska-Olszowska, Hanna Chojnacka.
Tytu? orygina?u: Oculoauriculovertebral spectrum with a full range of severe clinical manifestations : case report.
Czasopismo: J. Craniomaxillofac. Surg.
Szczegó?y: 2014, [5] s., il. tab. bibliogr. summ.
Uwagi: Art. online.
p-ISSN: 1010-5182
e-ISSN: 1878-4119
Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artyku? zagraniczny
J?zyk publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Li?cie Filadelfijskiej, wska?nik Impact Factor ISI: 0.686
Punktacja MNiSW: 30.000
Punktacja wewn?trzna: 30.000
Streszczenie w PubMed: 22154733
DOI: 10.1016/j.jcms.2011.10.010

2) El?bieta Gawrych, Agnieszka Bi?czak-Kuleta, Joanna Janiszewska-Olszowska, Andrzej Ciechanowicz.
Tytu? orygina?u: Ectrodactyly-ecodermal dysplasia-cleft syndrome (EEC Syndrome) with developmental delay caused by R304W mutation in the tp63 gene = Zespó? EEC (zaburzenia rozwojowe r?k, dysplazja ektodermalna, rozszczep) z opó?nionym rozwojem psychoruchowym spowodowanym mutacj? R304W w genie tp63.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Stetin.
Szczegó?y: 2013 : t. 59, nr 1, s. 11-14, il. bibliogr. streszcz. summ.

3) Joanna Janiszewska-Olszowska, El?bieta Gawrych, Barbara W?drychowska-Szulc, Piotr St?pie?, Justyna Konury, Gra?yna Wilk.
Tytu? orygina?u: Effect of primary correction of nasal septal deformity in complete unilateral cleft lip and palate on the craniofacial morphology.
Czasopismo: J. Craniomaxillofac. Surg.
Szczegó?y: 2013 : vol. 41, nr 6, s. 468-472, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 1010-5182
e-ISSN: 1878-4119
Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artyku? zagraniczny
J?zyk publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Li?cie Filadelfijskiej, wska?nik Impact Factor ISI: 0.686
Punktacja MNiSW: 30.000
Punktacja wewn?trzna: 30.000
DOI: 10.1016/j.jcms.2012.11.013

4) Joanna Janiszewska-Olszowska, El?bieta Gawrych, Aldona Dydyk, Ewa Studniak, Anna Biadu?-Pop?awska, Stanis?aw Zaj?czek.
Tytu? orygina?u: Oro-palatal dysplasia Bettex-Graf - Clinical findings, genetic background, treatment.
Czasopismo: J. Craniomaxillofac. Surg.
Szczegó?y: 2013 : vol. 41, nr 1, s. e29-e32, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 1010-5182
e-ISSN: 1878-4119
Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artyku? zagraniczny
J?zyk publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Li?cie Filadelfijskiej, wska?nik Impact Factor ISI: 0.686
Punktacja MNiSW: 30.000
Punktacja wewn?trzna: 30.000
DOI: 10.1016/j.jcms.2012.06.002

5) Halina Konefa?, El?bieta Gawrych, Beata Maria Czeszy?ska, Zbigniew Celewicz.
Tytu? orygina?u: Wyniki leczenia noworodków urodzonych z ci??kimi wadami wrodzonymi wymagaj?cymi wczesnej interwencji chirurgicznej w referencyjnym o?rodku opieki perinatalnej.
Tytu? angielski: Results of treatment of newborns born with severe birth defects that require early surgical intervention in the reference center of perinatal care.
Czasopismo: Perinatol. Neonatol. Ginekol.
Szczegó?y: 2012 : t. 5, z. 2, s. 105-109, tab. bibliogr. streszcz. summ.

6) El?bieta Gawrych, Joanna Janiszewska-Olszowska.
Tytu? orygina?u: Primary correction of nasal septal deformity in unilateral clefts during lip repair - a long-term study.
Czasopismo: Cleft Palate-Cran. J.
Szczegó?y: 2011 : vol. 48, nr 3, s. 293-300, il. tab. bibliogr. summ.
p-ISSN: 1055-6656
e-ISSN: 1545-1569
Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artyku? zagraniczny
J?zyk publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Li?cie Filadelfijskiej, wska?nik Impact Factor ISI: 0.822
Punktacja MNiSW: 20.000
Punktacja wewn?trzna: 20.000
DOI: 10.1597/09-112

7) El?bieta Gawrych, Joanna Janiszewska-Olszowska.
Tytu? orygina?u: Wielospecjalistyczne leczenie wady rozszczepowej twarzy - do?wiadczenia w?asne.
Tytu? angielski: Multidisciplinary treatment of cleft lip and palate - own experiences.
Czasopismo: Stand. Med., Pediatr.
Szczegó?y: 2011 : t. 8, nr 3, s. 441-445, il. bibliogr. streszcz. summ.

8) M[ieczys?aw] Walczak, E[l?bieta] Bary?a-Pankiewicz, Z[bigniew] Celewicz, M[aria] Chosia, R[yszard] Czajka, M[aria] B. Czeszy?ska, W[enancjusz] Domaga?a, J[anusz] Fydryk, E[l?bieta] Gawrych, M[aria] Gi?ewska, A[gnieszka] Kordek, I[rena] Latawiec-Mazurkiewicz, J[an] Lubi?ski, E[l?bieta] Ronin-Walknowska, J[acek] Rudnicki, T[omasz] Urasi?ski, S[tanis?aw] Zaj?czek.
Tytu? orygina?u: Wrodzone wady rozwojowe w Polsce w latach 2005-2006. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych.
Tytu? angielski: [Congenital malformations in Poland in the years 2005-2006. The date from the Polish Registry of Congenital Malformations].
Odpowiedzialni: redakcja, t?um.: [Red. Anna Latos-Biele?ska, Anna Materna-Kiryluk]; Zespó? Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych
Adres wydawniczy: Pozna? : O?rodek Wydawnictw Naukowych, dr. 2011
Opis fizyczny: 87 s. : il. tab. bibliogr.

9) E[l?bieta] Gawrych, J[oanna] Janiszewska-Olszowska, H[anna] Chojnacka.
Tytu? orygina?u: Tessier type 3 oblique facial cleft with a contralateral complete cleft lip and palate.
Czasopismo: Int. J. Oral Maxillofac. Surg.
Szczegó?y: 2010 : vol. 39, nr 11, s. 1133-1136, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 0901-5027
e-ISSN: 1399-0020
Praca afiliowana przez PUM
Charakt. formalna: artyku? zagraniczny
J?zyk publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Li?cie Filadelfijskiej, wska?nik Impact Factor ISI: 1.302
Punktacja MNiSW: 27.000
Punktacja wewn?trzna: 27.000

10) Autorzy: El?bieta Gawrych, Joanna Janiszewska-Olszowska, Anna Walecka, Maria Syry?ska, Hanna Chojnacka.
Tytu? orygina?u: Lobar holoprosencephaly with a median cleft : case report.
Czasopismo: Cleft Palate-Cran. J.
Szczegó?y: 2009 : vol. 46, nr 4, s. 549-554, il. bibliogr. summ.
p-ISSN: 1055-6656
e-ISSN: 1545-1569
Praca afiliowana przez PAM
Charakt. formalna: artyku? zagraniczny
J?zyk publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Li?cie Filadelfijskiej, wska?nik Impact Factor ISI: 0.884
Punktacja MNiSW: 20.000
Punktacja wewn?trzna: 20.000

11) E[l?bieta] Gawrych, H[anna] Chojnacka.
Tytu? orygina?u: Zespó? Goldenhara - opis przypadku.
Tytu? angielski: [Goldenhar syndrome - case report].
Czasopismo: Prz. Chir. Dziec.
Szczegó?y: 2009 : t. 4, z. 2-3, s. 149-150.

12) S[tanis?aw] Zaj?czek, M. Constantinou, E[dyta] Grygie?czo-Ra?niewska, E[wa] Studniak, E[l?bieta] Kami?ska [Kamie?ska], E[l?bieta] Gawrych, B[ogdan] Ka?u?ewski.
Tytu? orygina?u: A case of interstitial (4)(31.23q34.2) de novo deletion, detected by GTG, FISH and m-CGH analyses in a boy referred by a programme of 22q deletion searching.
Czasopismo: Eur. J. Hum. Genet.
Szczegó?y: 2008 : vol. 16 suppl. 2, s. 149-150.
Uwagi: European Human Genetics Conference 2008, European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics 2008, Barcelona, Spain, May 31 - June 3, 2008.

13) M[ieczys?aw] Walczak, E[l?bieta] Bary?a-Pankiewicz, Z[bigniew] Celewicz, M[aria] Chosia, R[yszard] Czajka, M[aria] B. Czeszy?ska, W[enancjusz] Domaga?a, J[anusz] Fydryk, E[l?bieta] Gawrych, M[aria] Gi?ewska, I[rena] Latawiec-Mazurkiewicz, J[an] Lubi?ski, E[l?bieta] Ronin-Walknowska, J[acek] Rudnicki, T[omasz] Urasi?ski, S[tanis?aw] Zaj?czek.
Tytu? orygina?u: Wrodzone wady rozwojowe w Polsce w latach 2003-2004. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych.
Tytu? angielski: [Congenital malformations in Poland in the years 2003-2004. The date from the Polish Registry of Congenital Malformations].
Odpowiedzialni: redakcja, t?um.: Red. Anna Latos-Biele?ska, Anna Materna-Kiryluk.
Adres wydawniczy: Pozna? : O?rodek Wydaw. Nauk., 2008
Opis fizyczny: 92 : [7] s. il. tab. bibliogr.

14) Teresa Miko?ajczak, Gra?yna Wilk, El?bieta Gawrych.
Tytu? orygina?u: Badanie mineralizacji przeszczepu kostnego u pacjentów z rozszczepami wyrostka z?bodo?owego za pomoc? radiografii cyfrowej.
Tytu? angielski: Assessment of bone grafting mineralization in patients with alveolar clefts using digital radiography.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Stetin.
Szczegó?y: 2007 : t. 53, nr 3, s. 66-73, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

15) Hanna Chojnacka, El?bieta Gawrych.
Tytu? orygina?u: Ocena odleg?ych wyników leczenia wady rozszczepowej twarzy z uwzgl?dnieniem losów ?yciowych operowanych pacjentów.
Tytu? angielski: Long-term effects of cleft lip repair taking into account of life lot of operated patients.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Stetin.
Szczegó?y: 2007 : t. 53, nr 1, s. 16-22, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
Uwagi: Komentarz: Ann. Acad. Med. Stetin. 2007 t. 53 nr 1 s. 22.

16) Edyta Grygie?czo-Ra?niewska, Anita Horodnicka-Józwa, Jolanta Wierzba, El?bieta Gawrych, Krzysztof Piotrowski, Mieczys?aw Walczak, Stanis?aw Zaj?czek.
Tytu? orygina?u: Wspó?wyst?powanie wad wrodzonych serca, rozszczepu podniebienia i innych cech dysmorficznych u dzieci jako przes?anka diagnostyczna poszukiwania zespo?ów delecji 22q11.2.
Tytu? angielski: The coexistence of congenital heart defects, cleft palate and other dysmorphic features in children as a diagnostic tool in 22q11.2 deletion syndromes.
Czasopismo: Pediatr. Pol.
Szczegó?y: 2007 : t. 82, nr 4, s. 300-307, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

17) H[anna] Chojnacka, E[l?bieta] Gawrych.
Tytu? orygina?u: Ocena odleg?ych wyników leczenia pacjentów z rozszczepem podniebienia pierwotnego oraz pierwotnego i wtórnego operowanych w Klinice Chirurgii Dzieci?cej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z uwzgl?dnieniem ich losów ?yciowych.
Tytu? angielski: [An assessment of long-term results in the management of primary, primary and secondary cleft palate with the estimation of social aspect].
Czasopismo: Prz. Chir. Dziec.
Szczegó?y: 2006 : t. 1, z. 1, s. 61.
Uwagi: 12. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dzieci?cych, ?ód?, 13-15 wrze?nia 2006.

18) M[ieczys?aw] Walczak, E[l?bieta] Bary?a-Pankiewicz, Z[bigniew] Celewicz, M[aria] Chosia, R[yszard] Czajka, M[aria] B. Czeszy?ska, W[enancjusz] Domaga?a, J[anusz] Fydryk, E[l?bieta] Gawrych, M[aria] Gi?ewska, I[rena] Latawiec-Mazurkiewicz, J[an] Lubi?ski, E[l?bieta] Ronin-Walknowska, S[tanis?aw] Ró?ewicki, J[acek] Rudnicki, T[omasz] Urasi?ski, S[tanis?aw] Zaj?czek.
Tytu? orygina?u: Wrodzone wady rozwojowe w Polsce w latach 2000-2002. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych.
Tytu? angielski: [Inborn defects diagnosed in Poland in 2000-2002 : analysis of the Polish Register of Developmental Defects].
Odpowiedzialni: redakcja, t?um.: Red. Anna Latos-Biele?ska, Anna Materna-Kiryluk.
Adres wydawniczy: Pozna? : O?rodek Wydaw. Nauk., 2006
Opis fizyczny: 13 : [52] s. il. tab. bibliogr.

19) M[ieczys?aw] Walczak, T[omasz] Zimo?, M[aria] Gi?ewska, Z[bigniew] Celewicz, M. Makowski, D[orota] Subicka, H[anna] Chrystyniak, E[l?bieta] Gawrych, E[l?bieta] Bary?a-Pankiewicz, S[tanis?aw] Zaj?czek, I[ngeborga] Staroniewska, A[licja] Walczak, E[l?bieta] Ronin-Walknowska, J[acek] Rudnicki, R[yszard] Czajka, J[acek] Patalan, A[ndrzej] Romanowski, J[an] Mejnartowicz, A[nna] Materna-Kiryluk, A[nna] Latos-Biele?ska.
Tytu? orygina?u: Prevalence and type of congenital defects among infants born in Western Pomeranian District in the years 1998-1999.
Czasopismo: Arch. Perinatal Med.
Szczegó?y: 2005 : suppl. [w?a?c. vol. 11, nr 2], s. 44.
Uwagi: Prevention of congenital anomalies. The 8th European Symposium, Pozna?, June 9-10, 2005.

20) El?bieta Gawrych, Hanna Chojnacka.
Tytu? orygina?u: Pod?luzówkowy rozszczep podniebienia - rozpoznanie i leczenie.
Tytu? angielski: Submucosal cleft of the palate - diagnosis and treatment.
Czasopismo: Pediatr. Pol.
Szczegó?y: 2004 : t. 79, nr 3, s. 199-203, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

21) El?bieta Gawrych, Katarzyna Jamroszczyk.
Tytu? orygina?u: Rodzinne wyst?powanie zespo?u Van der Woude'a - opis przypadku.
Tytu? angielski: Familial occurrence of Van der Woude syndrome - a case report.
Czasopismo: Pediatr. Pol.
Szczegó?y: 2004 : t. 79, nr 4, s. 327-329, il. bibliogr. streszcz. summ.

22) El?bieta Gawrych.
Tytu? orygina?u: Post?powanie chirurgiczno-ortodontyczne w rozszczepach podniebienia pierwotnego i wtórnego.
Tytu? angielski: [Surgical-orthodontic management in primary and secondary cleft palate].
Czasopismo: Biul. Inf. Ko?a Ortod. w Szczecinie
Szczegó?y: 2003 : nr 7, s. 9-13, il.

23) M[aria] Gi?ewska, A[nna] Bilar, M[ieczys?aw] Walczak, L[ech] Cyry?owski, L[eszek] Sagan, E[l?bieta] Gawrych.
Tytu? orygina?u: Central diabetes insipidus in the course of lobar holoprosencephaly with midline facial anomalies in a female newborn.
Czasopismo: Horm. Res.
Szczegó?y: 2002 : vol. 58 suppl. 2, s. 89.
Uwagi: 41st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Madrid, Spain, 25-28 September, 2002.
p-ISSN: 0301-0163
e-ISSN: 1423-0046
Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
J?zyk publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Li?cie Filadelfijskiej

24) M[aria] Gi?ewska, A[nna] Bilar, M[ieczys?aw] Walczak, L[ech] Cyry?owski, E[l?bieta] Gawrych, H[anna] Romanowska, E[l?bieta] Zdeb.
Tytu? orygina?u: Moczówka prosta pochodzenia o?rodkowego u noworodka z p?atow? holoprosencefali?.
Tytu? angielski: Central diabetes insipidus in the newborn with lobar holoprosencephaly.
Czasopismo: Endokrynol. Pol.
Szczegó?y: 2002 : t. 53 supl. 1 do, z. 3, s. 98-99.
Uwagi: Tekst równol. w j?z. ang.
Uwagi: XII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dzieci?cych, Kazimierz Dolny, 19-21 wrze?nia 2002.

25) El?bieta Gawrych, Eugeniusz Murawski, Jacek Pacanowski.
Tytu? orygina?u: Szczeci?ska szko?a leczenia rozszczepów twarzy.
Tytu? angielski: [Szczecin school of treatment of cleft lip and palate].
Tytu? ca?o?ci: W: Pami?tnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, [Warszawa 12-15 wrze?nia 2001]. T. 2. Pod red. Piotra Andziaka i Wojciecha Noszczyka.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Opis fizyczny: s. 119-123 il. bibliogr.
Uwagi: Biblioteka Polskiego Przegl?du Chirurgicznego.

26) M[ieczys?aw] Walczak, E[l?bieta] Gawrych, J[an] Lubi?ski, S[tanis?aw] Zaj?czek, E[l?bieta] Bary?a-Pankiewicz, Z[bigniew] Celewicz, M[aria] Chosia, R[yszard] Czajka, G[ra?yna] Dawid, W[enancjusz] Domaga?a, J[anusz] Fydryk, A[nita] Horodnicka-Józwa, I[wona] Janowska-Szamlewska, E[l?bieta] Kamie?ska, I[rena] Latawiec-Mazurkiewicz, A[ndrzej] Niedzielski, E[l?bieta] Ronin-Walknowska, S[tanis?aw] Ró?ewicki, J[acek] Rudnicki, A[ntoni] Szczygielski.
Tytu? orygina?u: Wrodzone wady rozwojowe w Polsce w latach 1998-1999. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych.
Tytu? angielski: [Inborn defects diagnosed in Poland in 1998-1999 : analysis of the Polish Register of Developmental Defects].
Odpowiedzialni: redakcja, t?um.: Red. Anna Latos-Biele?ska, Anna Materna-Kiryluk.
Adres wydawniczy: Pozna? : O?rodek Wydaw. Nauk., 2002
Opis fizyczny: 80 s. + aneks. il. tab. bibliogr.

27) M[ieczys?aw] Walczak, J[anusz] Fydryk, E[l?bieta] Gawrych, G[ra?yna] Dawid, E[l?bieta] Pankiewicz, S[tanis?aw] Zaj?czek, J[acek] Rudnicki, A[licja] Walczak, D[orota] Subicka, A[nna] Materna-Kiryluk, A[nna] Latos-Biele?ska.
Tytu? orygina?u: Congenital defects - an aggravating problem in contemporary pediatrics? (preliminary report).
Tytu? ca?o?ci: W: Europediatrics 2000. The UNEPSA [Union of National European Pediatric Societies/Associations] and CESP [Confederation of European Specialists in Paediatrics] European Congress of Paediatrics, Rome, March 18-21, 2000.
Adres wydawniczy: [Rome, 2000]
Opis fizyczny: s. 109.

28) Gra?yna Cie?li?ska-Wilk, El?bieta Gawrych, Piotr Szumin.
Tytu? orygina?u: Odleg?a ocena rentgenowska przeszczepu ko?ci do ubytku wyrostka z?bodo?owego u pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia.
Tytu? angielski: Radiological examination of bone graft in alveolar cleft lip and palate.
Czasopismo: Pol. Prz. Radiol.
Szczegó?y: 2000 : t. 65, z. 3, s. 179-182, il. bibliogr. streszcz. summ.

29) El?bieta Gawrych, Marek Rybkiewicz.
Tytu? orygina?u: Post?powanie w sekwencji Pierre Robin.
Tytu? angielski: Pierre Robin sequence management.
Czasopismo: Post. Neonatol.
Szczegó?y: 2000 : supl. 1, s. 325-327, il. bibliogr. streszcz. summ.

30) El?bieta Gawrych.
Tytu? orygina?u: Primary correction of the deviated nasal septum in complete unilateral cleft lip and palate.
Czasopismo: Surg. Childh. Int.
Szczegó?y: 2000 : vol. 8, nr 1, s. 13-17, il. bibliogr. summ.

31) El?bieta Gawrych.
Tytu? orygina?u: Przedoperacyjne stosowanie zewn?trzustnego wyci?gu ortopedycznego w jednostronnym ca?kowitym rozszczepie podniebienia pierwotnego i wtórnego.
Tytu? angielski: Pre-operative T-traction in unilateral cleft lip and palate.
Czasopismo: Prz. Stomatol. Wieku Rozw.
Szczegó?y: 2000 : nr 2, s. 23-26, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

32) Eugeniusz Murawski, El?bieta Gawrych, Artur Kwas.
Tytu? orygina?u: Post?powanie chirurgiczne w rozszczepach obustronnych wargi, wyrostka z?bodo?owego i podniebienia.
Tytu? angielski: [Surgical management of bilateral cleft lip and palate].
Czasopismo: Pol. Prz. Chir.
Szczegó?y: 1999 : t. 71, nr 2, s. 191-202, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

33) El?bieta Gawrych, Eugeniusz Murawski.
Tytu? orygina?u: W?asny sposób post?powania w rozszczepach wargi i podniebienia.
Tytu? angielski: Own method of treatment in cleft lip and palate.
Czasopismo: Pediatr. Pol.
Szczegó?y: 1999 : t. 74, nr 12, s. 1193-1196, il. bibliogr. streszcz. summ.

34) T[omasz] Zimo?, M[ieczys?aw] Walczak, J[anusz] Fydryk, A[nna] Materna-Kiryluk, J[an] Mejnartowicz, A[nna] Latos-Biele?ska, E[l?bieta] Ronin-Walknowska, R[yszard] Czajka, M[aria] Chosia, E[l?bieta] Gawrych, E[l?bieta] Bary?a-Pankiewicz, S[tanis?aw] Zaj?czek, J[acek] Rudnicki, A[nna] Hulak, H[anna] Chrystyniak, A[ndrzej] Romanowski, I[ngeborga] Staroniewska.
Tytu? orygina?u: Prevalence and forms of congenital anomalies in twins born in Pomeranian District during the period from 1.07.1997 to 31.12.1998.
Czasopismo: Acta Genet. Med. Gemellol.
Szczegó?y: 1998 : vol. 47, nr 3-4, s. 255-259, tab. bibliogr. summ.
Uwagi: I Congress of the Polish Society of Gemellology, Szczecin, Poland, 13-15 August 1999.
Research grant funding received:Yes
Details of funding:funding program of the Polish Ministry of Health
(Department of Pediatric Surgery 2001-2003 and Orthodontics Department from 2001 and still)

EU Biobank

Stored CLP DNA samples available for use in future studies:

Number for CP:-
Number for CLP:-
Other CFA:facial defects as parts of genetic syndromes

Potential clinical research activities

Clinical research activities interested in being involved in:

Randomised clinical trials:Yes
Inter-centre comparison of outcome:Yes
Prospective study:Yes
DNA collection:Yes

Potential laboratory based research activities

Laboratory based research activities interested in being involved in:

Laboratory genetics/genomics research:Yes

National cleft lip and palate / craniofacial scientific organisation

Organisation details:Polish Society for Pediatric Surgery, Section for Palstic and Reconstractive Surgery and Treatment of Burns

Useful websites or links

Useful websites or links:-

Total number of cases per annum

Total cases per annum:80-100